• Huvudmeny

17 oktober 2018

Perspektiv på stockholmska

Vad skiljer ekenssnacket från överklasstugget och hur har stockholmskan utvecklats med tiden? Det är temat för en öppen föreläsning i Uppsala tisdagen den 23 oktober.

Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika samhällsklasser.

Stockholmskans utveckling

Jenny Öqvist är språkvetare och forskare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Tisdagen den 23 oktober håller hon en föreläsning med rubriken Perspektiv på stockholmskaArkivcentrum i Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreläsningen börjar kl. 18 och är öppen för alla (fri entré).

I föreläsningen beskrivs stockholmskans utveckling från det sena 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Vad utmärker de olika sociala varianterna av stockholmska, och hur har detta förändrats?

Läs mer

Uppdaterad 05 november 2018