• Huvudmeny

9 oktober 2018

Stor ökning av flerspråkig information hos landets kommuner

Vilka språk använder svenska kommuner på sina webbplatser och i vilka sammanhang används språken? Nu finns en ny rapport om kommunernas flerspråkighet på internet.

I den nya rapporten beskrivs och jämförs Språkrådets två kartläggningar, en från 2012 och en från 2017, över flerspråkig information på svenska kommuners webbplatser.

Fyrtio språk har tillkommit

Kartläggningen 2017 visar på en stor ökning av flerspråkig information hos kommunerna sedan kartläggningen 2012. Uppemot 40 språk har tillkommit, bland annat amhariska, swahili, isländska och ungerska. I princip alla språk har ökat i förekomst på webbplatserna, men i mycket olika grad.

År 2017 var de vanligaste språken, förutom svenska, i fallande ordning engelska, arabiska, somaliska och persiska.

Jiddisch ökade mest bland de nationella minoritetsspråken

Fler kommuner än under 2012 hade i den senaste kartläggningen information på de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk. Finska var fortfarande det nationella minoritetsspråk som var mest förekommande medan jiddisch hade ökat mest sedan kartläggningen 2012. Då fanns jiddisch enbart på en kommuns webbplats medan det under 2017 fanns representerat på 30 kommuners webbplatser. Meänkieli och romska, som fanns på en handfull webbplatser 2012, förekom hos över 40 kommuner år 2017.

Trots att många språk har tillkommit visar materialet att informationen på de olika språken ibland är mycket knapphändig.

Läs rapporten

Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018)

Läs mer

Publikation:

Uppdaterad 05 februari 2019