• Huvudmeny

3 oktober 2018

Språkvårdsseminarium för teckenspråkiga

Officiellt teckenspråk. Det var temat för det språkvårdsseminarium för teckenspråkiga som arrangerades på Språkrådet den 28 september.

Omkring 20 personer som arbetar inom teve eller med översättning av myndighetstexter deltog på seminariet.

Officiellt och akademiskt teckenspråk

Hur ser det svenska teckenspråket ut när det används i officiella sammanhang? Kunskapen om det är begränsat, berättade Krister Schönström, lektor på institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, som föreläste om språkliga drag i olika textgenrer.

Forskningen om svenskt teckenspråk har framför allt intresserat sig för hur det spontana berättandet ser ut. Nu används teckenspråk även i televisionen och på myndigheters webbplatser och det finns därför anledning att börja studera språkbruket där. En del iakttagelser om akademiskt teckenspråk har gjorts som kan lägga grunden för sådan forskning.

Påverkan från svenskan

Det svenska teckenspråket utvecklas i det svenska samhället och påverkas därmed av det omgivande majoritetsspråket – svenskan.

”Det finns en föreställning om att det svenska teckenspråket är mer genuint om man plockar bort inlånade drag från svenska. Vi vill visa att dessa språkliga drag faktiskt är en del av det svenska teckenspråket”, säger Sebastian Embacher, språkvårdare i svenskt teckenspråk på Språkrådet.

”Det är kanske mer konstruktivt att börja prata om språkliga genrer inom svenskt teckenspråk än om ett språkligt kontinuum mellan 'dövas teckenspråk' och 'svenskpåverkat teckenspråk', vilket är en förhärskande föreställning”, menar kollegan Tommy Lyxell.

Diskussioner och övningar

Eftermiddagen ägnades åt övningar där deltagarna fick diskutera olika språkliga kännetecken i det svenska teckenspråket och översätta typiska skrivna texter som förekommer inom nyhetsjournalistiken och hos myndigheter.

Uppdaterad 03 oktober 2018