• Huvudmeny

13 september 2018

Samråd kring regeringsuppdraget om samiskt kulturarv

Institutet för språk och folkminnen och Sametinget bjuder in samiska organisationer till samråd om samiskt kulturarv den 4 oktober 2018 i Jokkmokk.

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Sametinget har fått ett gemensamt regeringsuppdrag att se över behovet av insatser för samiskt arkivmaterial. För att förankra arbetet ska detta ske i samråd med samiska organisationer, som nu bjuds in att lämna synpunkter i början av vårt arbete.

I uppdraget ska vi se över behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska språken. Vi ska även utreda om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiskt kulturarv.

Datum och plats
När: 4 oktober 2018, kl. 13.00–15.00.
Var: Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokklänk till annan webbplats

Frågor
Vid frågor kontakta Ann Kristin Carlström (ISOF) eller Susanne Idivuoma (Sametinget).

Uppdaterad 13 september 2018