• Huvudmeny

8 augusti 2018

Ny svensk-finsk omsorgsordlista

Språkrådets nya svensk-finska omsorgsordlista är en behändig publikation med användbara ord från vård och omsorg.

Ordlistan innehåller ord och fraser som kan vara användbara för dem som arbetar inom vård och omsorg: dusch – suihku, flingor – murot etc. Den är tänkt som ett praktiskt hjälpmedel särskilt för vårdanställda som inte kan finska eller som kan bara relativt lite, men som ändå ibland behöver använda finska i arbetet.

Den svensk-finska ordlistan har kommit till efter önskemål från anställda i de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska, eftersom dessa kommuner har ett särskilt ansvar att erbjuda äldreomsorg på finska.

Ordlistan finns fritt tillgänglig på Institutet för språk och folkminnens webbplats. Den tryckta publikationen, som består av 52 sidor i behändigt A6-format och ryms i fickan, kan beställas från Språkrådet. Den kostar 100 kr + moms och frakt.

Ordlistan på webben:

Omsorgsordlistan – fraser

Omsorgsordslistan – ord

Beställ ordlistan:

Skicka e-post till finska@isof.se eller ring oss på telefonnummer 0200-275 555.

Uppdaterad 28 maj 2020