• Huvudmeny

14 juni 2018

Unescomöte i Paris

Institutet för språk och folkminnen deltog med representanter i det sjunde statspartsmötet för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Från vänster: Teresia Ståhle Löfgren, Kulturdepartementet, Annika Sjöberg och Annika Nordström, Institutet för språk och folkminnen, Frida Gustafsson, Svenska Unescodelegationen samt Meg Nögård, Berättarnätet Kronoberg. Foto: Rebecca Larsson

Den 4–6 juni 2018 ägde det sjunde statspartsmötet för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet rum i Paris (2003-konventionen). Sverige representerades vid mötet av den permanenta delegationen vid Unesco, Kulturdepartementet och av Institutet för språk och folkminnen. Vid mötet närvarade även en representant från en av Sveriges två ackrediterade NGO:er, Berättarnätet Kronoberg.

Sverige lyfte det civila samhällets roll i konventionsarbetet

En av de frågor som Sverige drev rörde det civila samhällets roll i konventionsarbetet. Utövarna som bevarar, för vidare och utvecklar immateriella kulturarv är främst ideella aktörer och enskilda. Det civila samhället har därför en helt avgörande betydelse för att det immateriella kulturarvet ska leva vidare och fortsätta vara levande. Sverige lyfte betydelsen av att Unesco fortsatt främjar det civila samhällets förutsättningar för engagemang och delaktighet i arbetet med konventionen.

Andra viktiga frågor som diskuterades vid mötet rörde åtgärder för att motverka politisering samt den pågående översynen av konventionens styrning, riktlinjer och arbetsmetoder i syfte att skapa ökad synergi, samverkan, effektivitet och delaktighet.

Uppdaterad 14 juni 2018