• Huvudmeny

3 maj 2018

EU-seminarium om behovet av maskinöversättning och öppna språkdata

Den 23 maj anordnar Språkrådet ett seminarium i Stockholm om behovet av att samla in data för maskinöversättning.

Seminariet hålls inom ramen för projektet European Language Resource Coordination (ELRC), som håller liknande seminarier i alla EU-länderna, och vänder sig till offentliga förvaltningar, översättare och andra som hanterar flerspråkiga dokument och data. I Sverige anordnas seminariet av Språkrådet och hålls den 23 maj på Europahuset i Stockholm.

Det blir ett heldagsseminarium som syftar till att fördjupa förståelsen för det flerspråkiga samhällets behov av automatiska översättningsprogram och till att nå ut till svenska myndigheter om vikten av att tillgängliggöra språkdata (i form av exempelvis texter, termlistor och översättningsminnen).

På detta sätt bidrar vi till att sänka språkbarriärerna mellan EU-länderna och till att stimulera utvecklingen av språkteknologi och tillgängliga tjänster för språken i Sverige.

Officiell inbjudan till ELRC-seminariet den 23 maj 2018PDF (pdf, 137.7 kB)

Anmälan

Mer information och anmälningsformulär.

Välkommen med din anmälan!

Uppdaterad 15 november 2018