• Huvudmeny

25 april 2018

Språkinsatser prisades på Språkrådsdagen

Språkrådsdagen 2018 avslutades som sig bör med prisutdelning där 1177 Vårdguiden kammade hem Klarspråkskristallen för ett inspirerande klarspråksarbete med webbplatserna 1177.se och umo.se. Minoritetsspråkspriset gick till Henrik Barruk för hans insatser för att rädda umesamiskan.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med 1177 Vårdguiden

Språkrådsdagen 2018 hade temat ”språk i förändring”. Dagen avslutades med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke delade ut språkpriserna Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset.

”Faktabaserad information på ett enkelt och lustfyllt sätt”

1177 Vårdguiden fick årets klarspråkskristall

Klarspråkskristallen hade i år temat ”klarspråk i vård och omsorg” och tilldelades 1177 Vårdguiden för deras inspirerande klarspråksarbete med webbplatserna 1177.se och umo.se.

”Genom systematiskt arbete och tydliga riktlinjer för ett både begripligt och inkluderande språk förmedlar 1177 Vårdguiden faktabaserad information på ett enkelt och lustfyllt sätt”, konstaterade juryn i sin motivering.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Priset uppmärksammar goda resultat i arbetet för klara texter och uppmuntrar till fortsatta språkvårdsinsatser.

Minoritetsspråkspris för insatser för att rädda umesamiskan

Henrik Barruk och Alice Bah Kuhnke

Henrik Barruk fick Minoritetsspråkspriset 2018 för hans insatser för att rädda umesamiskan.

I motiveringen skriver juryn: ”Arbetet med umesamisk ortografi och en umesamisk ordbok har skapat förutsättningar för ett av Sveriges allra minsta nationella minoritetsspråks fortlevnad. Henrik Barruks arbete visar hur en enskild eldsjäls insatser kan hjälpa ett litet språk att överleva”.

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och uppmuntrar till fortsatt arbete.

Erik Wellanders pris till Lena Ekberg

Lena Ekberg

Under Språkrådsdagen delades även Erik Wellanders pris ut som detta år gick till Lena Ekberg för ”betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang”.

Lena Ekberg är professor i nordiska språk och har bland annat forskat om grammatik i modern svenska, betydelseförskjutningar och om ungdomsspråk i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Priset är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Språk i förändring

Språkrådsdagen 2018 på Garnisonen, Östermalm

Språkrådsdagen arrangerades för tionde året i rad och temat var ”språk i förändring”. Omkring 160 deltagare hade samlats i Garnisonen på Östermalm för att lyssna på föreläsare som tog sig an temat från olika håll.

Ur programmet:

  • Den outhärdliga språkförändringen (Ylva Byrman)
  • Vad hände(r) sedan med svenskan i förorten? (Ellen Bijvoet)
  • Gräsrötternas språkvård (Mats Landqvist)
  • Svenska dialekter i förändring (Jenny Nilsson)
  • Svenska på export (Sofia Tingsell)
  • Hur bildas grammatiska ord? (Maria Bylin)
  • Kan dagens elever inte skilja på de och dem? (Lena Lind Palicki och Susanna Karlsson)
  • Vad är ”riktig jiddisch”? (Jean Hessel)
Uppdaterad 08 maj 2018