• Huvudmeny

17 april 2018

Webbenkät om teckenspråkiga hörande barn

Vilka möjligheter har hörande barn till teckenspråkiga föräldrar att utveckla sina färdigheter i svenskt teckenspråk? Det vill Språkrådet ta reda på i en aktuell webbenkät.

Döva och hörselskadade föräldrar som har hörande barn kan svara på en webbenkät om barnens språkbruk i hemmet, i skolan och på fritiden. Fram till och med den 27 april (förlängt till den 1 maj) går det att svara på enkäten.

Länk till enkäten:

www.sprakochfolkminnen.se/codaenkat

Uppdaterad 02 maj 2018