• Huvudmeny

4 april 2018

Symposium om den nya svenskan

Torsdagen den 3 maj anordar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Den nya svenskan.

Symposiet äger rum på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg och vänder sig framför allt till doktorander och forskare.

Tid: 3 maj kl. 9–17

Plats: Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet, Vallgatan 22, Göteborg

Anmälan

Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via e-post senast den 23 april till jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet platser är begränsat.

Kontakt

Jenny Nilsson

Telefon: 073-558 60 74

E-post: jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se

Preliminärt program

9 Introduktion

9.10–10 Sofia Tingsell, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen: Att förhålla sig till det nya

10–10.20 Kaffe med tillbehör

10.20–11.10 Louise Holmer, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet: Från hordomslasten till samtyckesparagrafen – den gamla och nya svenskan i SAOL

11.10–12 Ellen Bijvoet, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: Föreställningar om och attityder till ”svenska med något utländskt”

12–12.20 Catrin Norrby kommenterar förmiddagen.

12.30–13.30 Lunch

13.40–14.30 Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk och Tomas Riad, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och Svenska Akademien: Svenska för nyanlända ungdomar – om utmaningar och möjligheter med att planera för effektiv språkinlärning inom ramen för ämnet svenska som andraspråk

14.30–15 Kaffe och kaka

15–15.50 Henning Årman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet: Språknormer och språkaktivism bland unga i Stockholms innerstad

15.50–16.40 Karin Milles, Institutionen för kultur och lärandelänk till annan webbplats vid Södertörns Högskola: ”Vi kan inte påstå oss vara feminister om vi inte tänker på hur vi pratar” Rapport från den feministiska språkfronten

16.40–17 Catrin Norrby kommenterar eftermiddagen och dagen.

17 Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för dem som vill.

Uppdaterad 05 april 2018