• Huvudmeny

27 februari 2018

Dialektforskning i praktiken

Vill du prova på att vara dialektforskare i sommar? I samarbete med Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet ger institutet sommarkursen Dialektforskning i praktiken.

Lena Wenner och Jenny Nilsson

Dialektforskning i praktiken vänder sig till alla som är nyfikna på hur det är att vara språkforskare, och som är intresserade av hur dialekter är uppbyggda, hur de förändras och varierar i vår samtid. Kursen inleds med två veckors intensiv träning i dialektforskning, för att sedan följas av en självständig forskningsuppgift under sommaren.

Spela in din favoritdialekt!

”Vi har länge velat ha en sådan här kurs och hoppas och tror att många vill gå den också. På kursen kommer vi att gå igenom hur det är att vara dialektforskare i praktiken, och alla deltagare får själva spela in den dialekt de är intresserade av och fördjupa sig i”, säger kursläraren Jenny Nilsson som tillsammans med bland andra Lena Wenner utformat kursen.

I slutet av sommaren träffas kursdeltagarna igen för att ta del av varandras studier och därigenom få en mer övergripande bild av dialektsituationen i dagens Sverige, liksom vad dialektforskning kan lära oss om språk och språkligt beteende.

”Tillsammans kommer vi alltså att få in färska resultat från en massa olika delar av Sverige, det ska bli jättespännande att ta del av studenternas arbeten”, säger Jenny Nilsson.

Dialekter i förändring

Lena Wenner och Jenny Nilsson är själva dialektforskare med olika pågående forskningsprojekt. I projektet Svenskan i Amerika undersöker Jenny Nilsson hur svenskan i USA ter sig i dag och hur dagens amerikasvenska skiljer sig från den som talades för 50 år sedan. I ett annat av hennes pågående projekt, Svenska dialekter i förändring, undersöks hur dialektförändring och dialektanvändning ser ut på platser i Sverige som inte ligger nära en storstad, för att se om förändringen går till på samma sätt där som på platser nära storstäder.

"Genom att träffa studenter kan vi få nya perspektiv på vår egen forskning – de ställer frågor vi kanske inte tänkt på tidigare", säger Lena Wenner, som bland annat forskar om namn och flerspråkighet i projektet Nya svenskars namn där ort- och personnamnsskick bland arabisk- och somalisktalande belyses.

Så söker du kursen

Kursen ges i Institutet för språk och folkminnens lokaler på Vallgatan i centrala Göteborg. Ansökan sker via Göteborgs universitet.

Här finns mer information om kursen och hur du söker denlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 02 mars 2018