• Huvudmeny

27 december 2017

Vad menas med nyord?

Ett nyord är helt enkelt ett nytt ord i språket. Svenskan får nya ord hela tiden – en del glöms bort snabbt, andra kommer för att stanna.

Språket förändras

Alla levande språk utvecklas. Nya ord bildas hela tiden medan andra ord glöms bort och försvinner eller ändrar betydelse.

De nya orden är ofta kopplade till stora världshändelser och nya samhällsfenomen. På senare år har vi fått många nyord som har med teknik att göra (mobilzombie, klickfiske). En del ord bildar vi direkt av ord som redan finns i svenskan (rattsurfa), andra importerar vi från andra språk (douche).

Det finns ingen myndighet eller organisation som tar fram eller godkänner nya ord och fraser, utan det är språkbrukarna (de som använder språket) som bildar och använder nya ord.

Nyordslistan

Varje år tar Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen tillsammans med Språktidningen fram en nyordslista som berättar om några av de nyord som har tillkommit eller etablerat sig i svenskan under året som gått. De ord som hamnar på listan kan vara helt nya ord, eller redan existerande, ”gamla” ord och uttryck som fått ny användning, ny betydelse eller ökad användning.

Orden som hamnar på nyordslistan är ett urval av alla de nyord som tillkommit under åren. Exakt hur många ord som skapats kan förstås ingen veta, lika lite som någon någonsin kan veta hur många ord det finns i ett visst språk.

Uppdaterad 29 december 2017