• Huvudmeny

20 september 2017

Traditionell matkultur i Åre

Institutet deltar med projektet Traditionell småskalig matkultur på mathantverksmässan Særimner i Åre den 24–26 oktober.

Under rubriken Svensk matkultur ska lyftaslänk till annan webbplats kommer Institutet för språk och folkminnen tillsammans med Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget berätta om regeringsuppdraget att ta tillvara och utveckla traditionell, svensk, småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Særimner är en årligen återkommande mässa och mötesplats för mathantverkare och råvaruproducenter som arrangeras av Eldrimner. Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk som har i uppdrag att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Årets tema för mässan är mathantverkets råvaror.

Matkarta med fokus på kulturarv

På institutet pågår nu projektet Kunskapsbank för traditionell, småskalig matkultur där en webbaserad karta med kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider tas fram. Matkartan består av material från institutets samlingar och handlar om allt från råvaror och odling till matframställning och måltider.

Läs mer

Nyhet: Lingontider i skogen (1 september 2017)

Projekt: Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur

Levande traditioner: Mattraditioner

Länkar

Jordbruksverket: Smaka Sverigelänk till annan webbplats

Riksanikvarieämbetet: Traditionell småskalig matkulturlänk till annan webbplats

Sametinget: Traditionell småskalig matkulturlänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 september 2017