• Huvudmeny

20 september 2016

Symposium om språk och nationalism i vetenskapen

Onsdagen den 22 november anordar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Språk och nationalism i vetenskapen.

Symposiet arrangeras i samarbete med Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Symposiet äger rum på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg och vänder sig framför allt till doktorander och forskare.

Tid: 22 november kl. 9–17

Plats: Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet, Vallgatan 22, Göteborg

Anmälan

Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via e-post senast den 1 november till jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet platser är begränsat.

Kontakt

Jenny Nilsson

Telefon: 031-10 75 34

E-post: jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se

Preliminärt program

9.00 Introduktion

9.15–10.00 Maria Löfdahl och Fredrik Skott, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg: Arkiven och nationalismen

10.00–10.20 Kaffe med tillbehör

10.20–11.20 Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet respektive Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: Nordisterna, det nordiska och det nationella.

11.20–12.05 David Karlander, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet: Statens blick och statens kategorier? Om regleringen av den svenska språkmarknadens utkant.

12.05–12.15 Olle Josephsson kommenterar förmiddagen.

12.30–13.30 Lunch

13.40–14.25 Leigh Oakes, School of Languages, Linguistics and Film Queen Mary, University of London: Pluricentric linguistic justice: a normative approach to national variation in French and Swedish.

14.25-15.10 Erik Magnusson Petzell, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg:

Osvensk ordföljd.

15.10–15.20 Kaffe och kaka

15.20–16.05 Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet respektive Språkrådet: Borgruiner och torparstugor. Nationalistiska drag i den svenska språkvården.

16.05–16.50 Tommaso Milani, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Flerspråkighet, språkideologier och nationalism.

16.50–17.00 Olle Josephsson kommenterar eftermiddagen och dagen.

17.00 Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för dem som vill.

Uppdaterad 15 november 2017