• Huvudmeny

20 juni 2017

Samarbete för svenskt teckenspråkslexikon

Institutet för språk och folkminnen och Stockholms universitet har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring lexikonarbete för svenskt teckenspråk.

Båda parter ser en samhällelig vinst med att samordna det statliga arbetet med teckenspråkslexikon. Samarbetet rör bland annat att utveckla metoder för insamling av språkligt material, harmonisera databasinformation och hitta tekniska lösningar som kan användas av flera myndigheter. Huvudmålet är att på sikt upprätta en nationell databas för svenskt teckenspråk och hitta en långsiktigt finansiering för driften av databasen.

"Tillsammans kan vi utveckla lexikonverksamheten för det svenska teckenspråket"

På Teckenspråksavdelningen inom Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet har det pågått lexikonarbete sedan 2001 och de har bland annat publicerat Svenskt teckenspråkslexikonlänk till annan webbplats, som finns på nätet. På Språkrådet inom Institutet för språk och folkminnen finns det erfarenheter av lexikonarbete och det pågår arbete inom myndigheten att ta fram teckenllistor för svenskt teckenspråklänk till annan webbplats med tecken som används i offentliga sammanhang.

”Vi ser fram emot att utveckla detta samarbete. Stockholms universitet har lång erfarenhet och stort kunnande av lexikonarbete och tillsammans kan vi utveckla lexikonverksamheten för det svenska teckenspråket”, säger Tommy Lyxell, språkvårdare för svenskt teckenspråk på Språkrådet.

 

Dokument

Ladda ner:

AvsiktsförklaringenPDF (pdf, 128.6 kB)

Läs mer

 

Teckenspråk:

 

Teckenlistor för svenskt teckenspråk


Teckenspråkslänkar

 

Uppdaterad 20 juni 2017