• Huvudmeny

29 maj 2016

Mer teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

Antalet myndigheter, landsting och kommuner som har information på svenskt teckenspråk har ökat betydligt. Det fastslår Språkrådet i en ny rapport om teckenspråkig tillgänglighet på webben.

Enligt svensk språkpolitik ska information från myndigheter vara tillgänglig för alla personer med olika språkliga behov och rättigheter. Trots detta var det år 2010 enbart 4,4 procent av de svenska myndigheterna, landstingen och kommunerna som tillhandahöll teckenspråkig information på sina webbplatser. I en ny rapport från Språkrådet görs en uppföljning av siffrorna från 2010:

”Nu kan vi se hur utvecklingen har gått sedan 2010”, skriver Sebastian Embacher, språkvårdare i svenskt teckenspråk på Språkrådet och författare till den nya rapporten. ”Det visar sig att andelen webbplatser med teckenspråkig information har ökat från 4 procent till 12 procent mellan åren 2010 och 2015.”

Trots att antalet svenska myndigheter minskat har antalet med teckenspråkig information ökat under samma tidsperiod.

”Jag är glad att utvecklingen har gått framåt, men samtidigt är det inte tillräckligt”, säger Sebastian Embacher, ”enligt svensk språkpolitik ska myndigheters information vara tillgänglig för alla”.

Enligt rapporten har också kvaliteten på den teckenspråkiga informationen blivit bättre. Det handlar dels om den tekniska utvecklingen av rörlig bild på internet, dels om kvaliteten på själva översättningen.

Andelen webbplatser med teckenspråkig information ökar inom både statliga myndigheter och kommuner – men inom landstingen är det oförändrat.

”Jag är lite förvånad över att det inte har blivit fler webbplatser från landstingen som erbjuder information på svenskt teckenspråk med tanke på deras roll och uppdrag – särskilt hälso- och sjukvård, så som folktandvården och vårdcentraler. Vid exempelvis läkarbesök erbjuds tolktjänst, men min förhoppning är att landstingen framöver börjar erbjuda information till alla på nätet”, säger Sebastian Embacher.


Ladda ner rapporten:

Publikationer:   

 

Teckenspråking information på myndigheters webbplatser

 


Läs mer:‌

Minoritetsspråk:

Svenskt teckenspråk                              

Uppdaterad 21 juni 2017