• Huvudmeny

18 maj 2017

”Ett område i snabb och dynamisk utveckling”

Projektet Tilltal har startat en blogg för att sprida information om historiska inspelningar och talteknologi. En av skribenterna i bloggen är projektdeltagaren Johanna Berg som fokuserar mycket på omvärldsbevakning.

svartvit skiss på gammaldags ljuduppspelningsapparat (fonoautograf).

Bloggens första inlägg handlar om världens äldsta ljudinspelningar. Här en skiss av Édouard-Léon Scott de Martinville's fonoautograf från 1859.

Varför har ni startat en blogg?

”Det känns angeläget att sprida kännedom om projektet under gång, och vi tror att många kan ha glädje av att följa forskningsprocessen medan den pågår. En blogg ger också möjlighet att berätta mer informellt om vad vi gör, och det kan bli ett bra komplement till mer akademiska presentationer och konferensartiklar”, säger Johanna Berg.

Vad kommer ni att skriva om i bloggen?

”Vi kommer att rapportera om arbetet i projektet Tilltal och hur olika discipliner lägger sina perspektiv på projektets grundfrågor. Vi kommer också att berätta om andra aktörer, utanför Tilltal, som på olika sätt intresserar sig för historiska ljudinspelningar och talteknologisk metod i forskningen.”

Vilka är ni som bloggar?

”Jag jobbar med Swe-Clarin på Riksarkivet och mina uppgifter i Tilltal rör i huvudsak omvärldsbevakning. Jag tycker det är spännande att försöka fånga in ett område i snabb och dynamisk utveckling, och är grymt imponerad av hur mycket intressanta projekt som pågår överallt i världen. Jag har tidigare arbetat med kulturarvsinformation på bland annat Digisam och Riksantikvarieämbetet och är nu även verksam på Världskulturmuseerna Digitalt. Framöver kommer andra projektmedarbetare att berätta om sina delprojekt, och då även presentera sig själva.”

Läs bloggen

Sprakochfolkminnen.se/tilltalsbloggen

Om projektet

Tillgängligt kulturarv för forskning i tal (TillTal) är ett fyraårigt samverkansprojekt mellan Institutet för språk och folkminnen, Kungliga Tekniska högskolan och Digisam. Syftet är att undersöka hur talteknologiska metoder kan göra historiska talinspelningar mer tillgängliga för forskare. På hemsidan för projektet hittar du bland annat mer information om projektet och länkar till aktuella publikationer.

Uppdaterad 15 november 2018