• Huvudmeny

17 maj 2017

Ny rapport om klarspråks­arbete i yrkeslivet

Vad finns det för forskning om klarspråksarbete i yrkeslivet? Den frågan ställs i en ny rapport från institutet. Författare är Andreas Nord, docent i nordiska språk.

Andreas Nord

Andreas Nord, författare till Språkrådets rapport Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande

Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande – en forskningsöversikt är en sammanställning av forskningen om klarspråk med utblickar mot annan forskning som har klarspråksrelevans. Författare är Andreas Nord, som är docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet och mottagare av Erik Wellanders pris 2016. Rapporten ger en översikt över vad som gjorts inom klarspråksforskning – och vad som finns kvar:

”Det finns ganska lite renodlad klarspråksforskning. Vad jag också lyfter fram i rapporten är dock forskningsresultat från skrivforskningen. Den citeras inte så ofta i klarspråks­sammanhang men har ändå en del att ge”, säger Andreas.

Rapporten vänder sig till studenter och forskare, men också till de som arbetar med att utveckla sitt eget eller sin organisations klarspråk – men det är ingen praktisk handbok:

”Nä, den lämpar sig inte särskilt bra som lathund för klarspråksskrivande. Men ska man exempelvis ta fram en projektplan för att utveckla sitt klarspråksarbete kan rapporten nog ändå ge en del idéer om hur man ska tänka för att få genomslag.”

Hur har du själv använt dig av klarspråk i ditt rapportskrivande?

”I ett sådant här sammanhang blir klarspråk något annat än att använda sig av vardagliga ord och jätteenkla meningar. Målgruppen är vana läsare som klarar en text med en del fackord och längre resonemang. Jag har dock jobbat med att återknyta till ett exempel som introduceras i första kapitlet och sedan återkommer för att konkretisera. Sådant kan man göra för att göra även avancerade texter klarspråkiga!”

 

Ladda ner rapporten:

Publikationer:    

Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande - en forskningsöversikt

 

Läs mer:‌

Språk:

Klarspråk                           

 

Uppdaterad 17 maj 2017