• Huvudmeny

16 maj 2017

Färre förskolor för hörselskadade barn

"Kommunen har ett särskilt ansvar för både barnens och det svenska teckenspråkets utveckling". Det säger Språkrådets Tommy Lyxell apropå den föreslagna nedläggningen av Gävles enda förskoleavdelning för döva och hörselskadade.

P4 Gävleborg rapporterade i veckan att förskolan Staffansgårdens avdelning för döva och hörselskadade barn är nedläggningshotad.

Tommy Lyxell, språkvårdare i teckenspråk, berättar i en intervju med P4 Gävleborg att Språkrådet 2010 genomförde en undersökning av förskolor för döva och hörselskadade samt bruket av svenskt teckenspråk i dessa förskolor. Det fanns då 21 förskolor av detta slag i hela landet, och tendensen var att antalet förskolor minskade. Om Gävle lägger ner sin förskoleavdelning på Staffansgården så är de närmaste förskolorna i Uppsala och Leksand.

"Sedan undersökningen 2010 har den nedåtgående trenden med färre elever i specialskolan för döva vänt. Det är möjligt att det även skett vad gäller förskolor", säger han till P4 Gävleborg.

Kommunen har ett särskilt ansvar

Många har förhoppningen att döva och hörselskadade barn får en bättre integration i samhället genom att gå på en förskola tillsammans med hörande barn. Men enligt Tommy Lyxell visar studier på att det istället är tvärt om:

"Förskolor är ofta väldigt bullriga miljöer, vilket gör det ännu svårare för hörselskadade barn att höra vad som sägs. De hörselskadade hamnar ofta utanför eftersom att de inte kan delta i lekar på samma villkor som de hörande barnen. Därför är det viktigt att barnen också får lära sig svenskt teckenspråk”.

Enligt språklagen ska "döva och hörselskadade barn ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket". Vidare har kommunen "ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket". Därutöver säger skollagen att "förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål". Något som enligt Tommy Lyxell gäller döva och hörselskadade barn samt hörande barn med teckenspråkiga föräldrar.

 

Lyssna på inslaget:‌‌

P4 Gävleborg:     

Språkforskare: Trend att avdelningar för hörselskadade barn läggs nedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Läs mer:‌

Teckenspråk:

Språkvård i teckenspråk                         

Språkpolitik:

Språklagen


Minoritetslagen

 

Länkar:

P4 Gävleborg:     

Oro för nedläggning på hörselavdelningen Vallmonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

P4 Gävleborg:   

Dövas riksförbund: Gävle kommun tolkar språklagen fellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Uppdaterad 16 maj 2017