• Huvudmeny

11 maj 2017

Prisas för språkinsatser

Som traditionen bjuder avslutades Språkrådsdagen med prisutdelning. Södertörns tingsrätt tilldelades Klarspråkskristallen för ett föredömligt klarspråksarbete. Minoritetsspråkpriset gick till Patricia Fjellgren för hennes arbete med att återuppliva de samiska språken.

I samband med Språkrådsdagen delade Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, ut språkpriserna Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset.

”Domstolen arbetar på ett föredömligt sätt”

gruppbild av prismottagare med blommor, staty och inramat diplom

Klarspråkskristallen hade i år temat ”föredömligt klarspråksarbete” och tilldelades Södertörns tingsrätt för deras långsiktiga och systematiska arbete med att skriva begripliga domar och beslut. ”Klarspråksarbetet på Södertörns tingsrätt är en förebild för andra, både inom och utanför domstolsvärlden”, konstaterade juryn i sin motivering.

Minoritetsspråkspris för samiska språkinsatser

Patricia Fjellgren fick årets minoritetsspråkspris för sitt glädjefulla och professionella arbete med att återuppliva de samiska språken. I motiveringen skriver juryn: ”Hennes framgångar i arbetet har bidragit till ökad status för fler minoritetsspråk. De metoder som används för revitalisering av de samiska språken kan lätt tillämpas på andra hotade språk”.

Erik Wellanders pris till Staffan Nyström

Under Språkrådsdagen delades även Erik Wellanders pris ut och det gick i år till Staffan Nyström som är professor i namnforskning vid Uppsala universitet. ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård” skriver juryn i motiveringen.

Vårdspråk och språkvård

Torsdagens Språkvårdsdag arrangerades i år för nionde gången och temat var ”vårdspråk och språkvård”. Ett 160-tal deltagare samlades för att lyssna på föreläsare som tog sig an temat från olika håll. Bland rubrikerna i programmet fanns bland annat metaforers betydelse i palliativ cancervård, språk och begriplighet i journaler, vård- och hälsoinformation för nyanlända och utbyte av hälsoinformation i bloggar och forumdiskussioner.

Fler bilder från Språkrådsdagen

På sidan Språkrådsdagen 2017 hittar du ett bildspel från torsdagens språkkonferens i Stockholm.

Uppdaterad 15 maj 2017