• Huvudmeny

23 mars 2017

Geten i Sverige

Geten är ett av våra äldsta husdjur och har alltid stått människan nära. I den nya boken Geten i Sverige berättar åtta forskare från olika områden om tamgetens betydelse och tillvaro i Sverige.

en vuxen get och två killingar

Geten och människan har en lång historia tillsammans. Som ett av våra äldsta husdjur har geten funnits med oss ända sedan stenåldern och har genom tiderna haft stor betydelse för folkhushållningen.

”Getter har spelat en stor roll i den dagliga försörjningen, särskilt fram till 1800-talet. Genom att svenska getostar blivit så populära har geten idag fått en renässans. Geten är också en intelligent och påhittig varelse som har kommit människan nära på många sätt. Eftersom getter är sällskapliga finns de i dag i många djurparker och 4H-gårdar där också stadsmänniskor kan lära känna dem”, säger namnforskaren Katharina Leibring som är medredaktör och en av författarna i den nya boken Geten i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv.

Från stenåldersgeten till getostens Jämtland

bokomslag

I boken berättar åtta forskare om tamgetens betydelse och tillvaro i Sverige från stenålder till våra dagar ur ekonomiska, kulturhistoriska, språkliga och veterinärmedicinska perspektiv. Katharina Leibring själv skriver om äldre tiders egennamn på getter och bockar och från institutet deltar även Eva Thelin och Annika Karlholm, båda forskningsarkivarier vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. De berättar om orden get och bock i växtbenämningar och hur samma ord används metaforiskt i svenska dialekter.

I övriga kapitel berättar etnologen och medredaktören Ingvar Svanberg om geten i det gamla allmogesamhället, agrarhistorikern Örjan Kardell om statens syn på getter ur ett skogshistoriskt perspektiv, veterinären Ylva Persson om getsjukdomar, kulturgeografen Madeleine Bonow om getostens Jämtland och arkeologen Anne-Sofie Gräslund ger en exposé över geten från stenålder till medeltid.

Startade med ett getsymposium

Bakgrunden till boken är ett tvärvetenskapligt symposium i Uppsala år 2015.

”Många djurarter har figurerat i föredrag vid Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet men inga getter, så Ingvar och jag började prata om att ordna ett symposium om getter där både kulturhistoria, språkliga aspekter och getternas betydelse idag skulle avspeglas. Det finns inte mycket forskning om getens betydelse i Sverige i historia och i nutid, och geten har idag fått en renässans genom det stora intresset för småskalig matproduktion. Efter symposiet fick vi uppmaningar att göra om föredragen till en bok”, berättar Katharina Leibring.

Uppdaterad 24 mars 2017