• Huvudmeny

17 mars 2017

Sagobygden nomineras till Unescoregister

Regeringen har beslutat att nominera verksamheten Sagobygden, som drivs av Berättarnätet Kronoberg, till Unescos register över goda exempel på tryggande av immateriellt kulturarv.

Sagobygden

Sagomuseet i Ljungby, en del av Berättarnätet Kronobergs verksamhet Sagobygden. Foto: Sagomuseet

"Sagobygdens omfattande och breda arbete med sagor och sägner är ett alldeles utmärkt exempel på verksamhet som bevarar, utvecklar och levandegör vårt kulturarv. Jag är därför mycket glad över att nominera Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriella kulturarv", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande från regeringen.

"Det är mycket positivt"

Institutet för språk och folkminnen är den myndighet i Sverige som har det övergripande ansvaret för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Under arbetets gång har institutet framhållit registret över metodiska exempel som en god förebild i konventionens anda, menar arkivchef Annika Nordström vid institutets avdelning Dialekt- namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

"Dessutom har det i konventionen också lyfts fram att det framför allt bör vara ideella aktörer som ska arbeta med att underhålla, utveckla och trygga denna kunskapsöverföring, därför är det mycket positivt och roligt att Berättarnätet i Kronoberg har lyckats med just detta", säger hon.

Maria Löfdahl

Berättarpedagogen Mikael Thomasson.

Sagobygden i Kronoberg

Den verksamhet som fått namnet Sagobygden drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg. Föreningen vill medverka till att den muntliga berättartraditionen lever vidare, bland annat genom att förmedla kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och genom att lyfta fram människors egna berättelser. Det gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. Föreningen bedriver även forskning, utbildning och arkivering.

I Sagobygdens och Berättarnätet Kronobergs verksamhet pågår hela tiden överföring av kunskap och man värnar om bygdens berättartradition. Cirka 80 så kallade sägenplatser är markerade i landskapet, dit man ordnar sägenresor med guidning. Andra aktiviteter är geocaching och appar som visar vägen till sagor och sägner. I Ljungby arrangeras en årligen återkommande berättarfestival, och där ligger också ett Sagomuseum.

Levande traditioner logga

Levande traditioner

På institutets webbplats finns en nationell förteckning över immateriella kulturarv. I förteckningen finns exempel på immateriella kulturarv i Sverige och där kan alla som vill lämna förslag på en levande tradition som de tycker ska finnas med på förteckningen.

Om Unescos konvention

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet tillkom 2003 för att uppmärksamma och trygga levande kulturarv i form av traditioner, hantverk, muntligt berättande etc. Det finns två internationella listor och ett register kopplade till konventionen, det senare berör goda metodiska exempel – program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera eller föra vidare kunskap och som kan inspirera människor i andra länder i deras fortsatta arbete.

Uppdaterad 23 mars 2017