• Huvudmeny

21 februari 2017

Pengar till projekt om måltidsupplevelser

Nu går det att söka pengar till projekt som handlar om regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer. Sista ansökningsdag är den 30 april.

Pengarna, sammanlagt 8 miljoner kronor, delas ut av Jordbruksverket och ska gå till projekt som skapar regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer, till exempel kulturreservat, museer eller hembygdsgårdar.

Projekten ska bidra till ett eller flera av dessa områden:

  • Utveckling av turism genom att skapa måltidsupplevelser med regionalt och lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
  • Stärka intresset för och sprida kunskap om regionala och lokala mattraditioner samt kopplingen mellan livsmedelsframställning och landskap.
  • Utveckla distributionskanaler och användning av regionalt eller lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.

Traditionell småskalig matkultur

Bidraget delas ut inom regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur, där Institutet för språk och folkminnen tillsammans med Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget deltar. Tanken med uppdraget är att myndigheterna ska skapa intresse och sprida kunskap om kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.

Ansök senast 30 april

Mer information om utlysningen och ansökan finns på Jordbruksverkets hemsida:

Uppdaterad 21 februari 2017