• Huvudmeny

14 februari 2017

Svenskan i världen

Torsdagen den 4 maj ordnar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Svenskan i världen.

På programmet finns föreläsningar med personer som på olika sätt berättar om svenskan i världen. Symposiet äger rum på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg och vänder sig framför allt till doktorander och forskare.

Tid: Torsdagen den 4 maj, kl 9–17

Plats: Dialekt-, namn- och folkminnesinstitutet i Göteborg (Vallgatan 22).

Anmälan

Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via e-post senast den 20 april till jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet platser är begränsat.

 

Program

9 Introduktion

9.15–10 Bo Ralph, Svenska Akademien: Svenskan i världen - en översikt

10.15–11 Henrietta Adamsson-Eryd, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Projektet "tala svenska" i amerikasvenska dialektintervjuer

11–11.45 Leila Mattfolk, Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala: Svenskan i Finland, speglad genom namn och namnbruk

11.45-12.30 Gunvor Flodell, Umeå universitet: Misionessvenska mot språkdöd?

12.40–13.40 Lunch

13.50–14.35 Ulla Börestam, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: Scandigo Supermercado – om nordisk sammanhållning på bortaplan

14.35–15.10 Katharina Leibring, Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala: Inte bara Ronja och Pippi – om svenska namn och svensk litteratur i världen

15.30–16.15 Maia Andréasson, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: På spaning efter ett språk som flytt – om estlandssvenskan i Estland och i Sverige

16.15–17 Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet: Runstenen i Orléans - fakta eller fiktion?

 

Uppdaterad 14 februari 2017