• Huvudmeny

13 februari 2017

”Vi har en unik roll i arbetet”

Institutet för språk och folkminnen har utsetts till kunskapscentrum för det europeiska forskningsnätverket Clarin. Nätverket arbetar för att göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

På institutets nyskapade kunskapscentrum står samlingarnas omfattande ljudinspelningar i centrum.

Tanken med EU-projektet Clarin är att utveckla avancerade språkteknologiska verktyg för att kunna använda stora mängder språkligt material, till exempel talinspelningar, i forskningen.

”Med språkteknologiska verktyg ges nya möjligheter att utforska stora datamaterial på ett sätt som inte går att göra manuellt. Vi ser stora satsningar på digital humaniora nu, intresset har ökat i takt med att alltmer forskningsmaterial i form av tal och text blivit tillgängligt i digital form”, berättar Rickard Domeij som är språkvårdare i svenska med ansvar för språkteknologi på Språkrådet.

Utgår från egna samlingarna

institutets kunskapscenter (CLARIN Knowledge Centre for Languages of Sweden) har man särskilt fokus på det stora inspelade materialet i samlingarna.

”Vi har en unik roll i arbetet genom att vi har tillgång till så stora mängder språk-, dialekt- och kulturminnesmaterial och dessutom har både forskare och språkteknologer som tillsammans kan utveckla verktyg och metoder för att göra materialen mer tillgängliga för forskning”, säger Rickard Domeij.

Ett exempel på hur språkteknologer och forskare arbetar tillsammans med detta är projektet Tillgängligt kulturarv för forskning i tal (TillTal) som med utgångspunkt i institutets samlingar undersöker hur talteknologiska metoder kan göra historiska talinspelningar mer tillgängliga för forskare.

Uppdaterad 15 november 2018