• Huvudmeny

27 december 2016

Årets nyordslista – 43 nykomlingar i svenskan

Nu är årets nyordslista här. Den innehåller 43 ord som etablerat sig i svenskan under 2016. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.

Den politiska debatten – inte minst det amerikanska presidentvalet – har präglat nyordsskapandet under det gångna året. Det har talats om en trumpifiering av det politiska samtalet och om filterbubblor som skräddarsyr det utbud av åsikter som vanliga användare möter på nätet.

"Här handlar det specifikt om Donald Trumps ibland plumpa uttalanden och en vulgarisering av den politiska debatten generellt. Denna utveckling sker parallellt med att filterbubblor gör så att många nätanvändare bara får ta del av åsikter som överensstämmer med de egna", säger Ola Karlsson som äe nyordsredaktör på Språkrådet.

Klimatfrågan är en annan pålitlig källa till nyord. Det är allt fler svenskar som av miljöskäl genomför ett proteinskifte, där exempelvis växtmjölk får ersätta vanlig mjölk. Förhoppningar om en cirkulär ekonomi blir också allt starkare. Det går i dag att göra sina inköp i matsvinnsbutiker och hos förpackningsfria handlare. Och den som vill göra sig festfin kan gå till en lånegarderob i stället för att köpa nya kläder.

De flesta lånorden kommer i dag från engelskan. Men det finns undantag. Två exempel i årets nyordslista är mukbang (’ätvideo’) och poke (’salladsrätt med rå fisk’) som har sitt ursprung i koreanska respektive hawaiiska.

"Populärkultur och mat är två områden där svenskan ofta lånar in ord från andra språk än engelska. Men även om ursprunget inte är engelskt så har dessa lånord ändå tagit vägen genom engelskan till svenskan", säger Anders Svensson som är nyordsredaktör på Språktidningen.

I nyordslistan finns nya ord som dels säger något om det gångna året, dels illustrerar språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur vi bildar nya ord. Listan innehåller bara en liten del av de ord som skapats eller blivit vanligare under året.

Kontakt

Lena Lind Palicki
Språkrådets nyordsgrupp, kontaktperson för nyordslistan
E-post: lena.lind.palicki@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 08-442 42 07, 0708-120 118

Ola Karlsson
Språkrådets nyordsgrupp, nyordsredaktör
E-post: ola.karlsson@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 08-442 42 04

Anders Svensson
Språktidningens nyordsredaktör
E-post: anders@spraktidningen.se
Telefon: 0768-68 58 24

Uppdaterad 10 januari 2017