• Huvudmeny

9 november 2016

Dubbla efternamn tillåts i ny namnlag

På onsdagen antog riksdagen regeringens förslag till en ny lag om personnamn. En av de största förändringarna är att det blir tillåtet med dubbla efternamn, berättar namnforskare Katharina Leibring.

Den nya lagen om personnamn, som antogs av riksdagen på onsdagen, börjar gälla den 1 juli 2017. En av de största förändringarna är att det återigen kommer bli tillåtet med dubbla efternamn. Samtidigt fasas systemet med mellannamn (alltså ett efternamnsliknande namn som bärs mellan förnamnen och det egentliga efternamnet) ut. Det är en välkommen förändring tycker Katharina Leibring som är förste forskningsarkivarie på Namnarkivet i Uppsala.

”Med dubbla efternamn blir det lättare för par och familjer att uppnå namngemenskap utan att någon behöver ge upp sitt ursprungsnamn. Det är också en fördel att mellannamnen försvinner, de har bara ställt till besvär eftersom de inte haft någon självklar plats i vår namnstruktur”, säger hon och tillägger att de nya bestämmelserna också kan leda till svårigheter:

”På sikt kan det bli en del diskussioner inom enskilda familjer om vilka efternamn som ska föras vidare till nästa generation i de fall då båda föräldrarna har dubbla efternamn. Enligt nya lagen får ju ett dubbelt efternamn bara bestå av två namn.”

Lättare att byta namn

Med den nya lagen ska det bli lättare för enskilda personer att byta namn, till exempel ska man kunna byta både förnamn och efternamn flera gånger och det ska bli lättare att ta patro- och metronymikoner, det vill säga personnamn som har bildats av faderns eller moderns förnamn (Persdotter, Astridson).

”En annan viktig nyhet är att de vanligaste efternamnen, de som har mer än 2 000 bärare, blir fria att anta för alla. Övriga efternamn får däremot ett starkare skydd mot nytagna namn som är för lika”, säger Katharina Leibring.

Tror du vi får se fler namnbyten med den nya lagen?

”Jag tror att vi får se färre nybildade efternamn, dels eftersom de dubbla efternamnen säkert ersätter en del hybridnamn (namn bildade av delar av två namn till exempel vid giftermål), dels eftersom de vanligaste efternamnen blir fria. Men det är svårt att sia!”

Alla efternamn ska fås genom ansökan

Andra viktiga förändringar i lagen är att barn inte längre kommer att få ett efternamn per automatik vid födsel eller adoption utan alla ärenden måste anmälas och helsyskon måste inte längre ges samma efternamn. Skatteverket kommer att bli ensam namnmyndighet.

Vilken roll har Institutet för språk och folkminnen i den nya personnamnslagen?

”I den parlamentariska utredningen var Eva Brylla, före detta forskningschef för Namnarkivet, en av de två språkliga experterna och arbetade intensivt i den rollen under flera år. Enligt paragraf 40 ska Skatteverket vid behov begära in yttrande ’från myndighet eller annan’ om namns lämplighet utifrån bland annat språkliga eller namnrättsliga synpunkter. I lagkommentaren nämns institutet som en sådan instans tillsammans med bland andra Sametinget och Riddarhuset. Den här paragrafen är ny och i vilka frågor den kommer att tillämpas av Skatteverket vet vi ännu inte.”

Läs mer

Läs mer om den nya lagen om personnamn på regeringen.se och riksdagen.se:

Läs mer om personnamn på våra namnsidor:

Uppdaterad 09 november 2016