• Huvudmeny

22 september 2016

Regeringens förslag om terminologiarbetet

Institutet föreslås få ett ökat ansvar för det offentliga terminologiarbetet. Det står klart efter att regeringen i veckan presenterade budgeten för nästa år.

I budgeten skriver regeringen att Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen ska få ökat ansvar för terminologiarbetet som en del av det övergripande ansvaret för svensk språkvård och genomförande av språkpolitiken. För detta får institutet drygt fyra miljoner kronor i ökat anslag från 2017.

Idag har AB Terminologicentrum TNC ett uppdrag från regeringen att verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället. I budgeten för nästa år meddelas att det statliga bidraget till TNC ska preciseras och inriktas på ett antal definierade allmännyttiga tjänster. Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att i samråd med TNC och andra berörda aktörer lämna förslag på hur ansvarsfördelningen inom det offentliga terminologiarbetet ska se ut.

”Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med TNC och deras ägare samt andra berörda”, kommenterar institutets generaldirektör Ingrid Johansson Lind.

Läs mer

Uppdaterad 07 mars 2019