• Huvudmeny

15 september 2016

Älskade museum

Speglar våra museer alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara en del? Den frågan ställs i den nya boken ”Älskade museum – svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare”.

Boken Älskade museum undersöker kulturhistoriska museer som samhällsinstitution och hur de i sitt samlande och sina utställningar synliggör alla medborgare och all kultur. Författarna Charlotte Hyltén-Cavallius från Institutet för språk och folkminnen och Fredrik Svanberg från Statens historiska museer har tagit del av aktuell forskning, undersökt utställningar, intervjuat museipersonal och följt diskussioner i internetforum.

Mångfald saknas

Författarna konstaterar att svenska museer har en del att kvar att göra vad gäller mångfald och representation.

”Utställningarna gestaltar ett snävt urval människor med avseende på kön, ålder, hudfärg, sexualitet och minoritetsfrågor. Museerna har också svårt att arbeta med frågor om religion och religiösa kulturarv.”, säger Charlotte Hyltén-Cavallius som är forskare med inriktning på minoritetsstudier på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Del av mångfaldsprojekt

Boken är en del av projektet ”Museer bortom homogeniteten” som har som mål att utveckla mångfalden i det svenska musei- och kulturarvsarbetet. Museer är platser där samhällets gemensamma normer och värderingar förhandlas och kommuniceras och är därför viktiga samhällsaktörer, förklarar Charlotte Hyltén-Cavallius.

”Om museerna ska uppfylla sin roll att vara till nytta för samhället och dess utveckling behöver de spegla samhällets historiska mångfald och komplexitet”, säger hon.

Boksläpp med paneldiskussion

Den 19 september kl. 16-18 hålls boksläpp för Älskade museum på Historiska museet I Stockholm. Vid boksläppet kommer en panel bestående av historikern Hélene Lööw, religionsvetaren David Thurfjell, idéhistorikern Pia Laskar och de båda författarna diskutera museer och nationalism, religion och representation av människor. Boksläppet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat och därför gäller föranmälan via museets hemsida.

Länkar

Uppdaterad 20 september 2016