• Huvudmeny

18 augusti 2016

Angeläget språkpolitiskt samtal

Tisdagen den 16 augusti träffades representanter från flera universitet och högskolor på Språkrådet i Stockholm för att samtala om den aktuella språksituationen i Sverige.

Utvecklingen mot ett mångspråkigt Sverige har under de senaste åren gått fortare än någonsin, i takt med det ökade antalet nyanlända. Vilka utmaningar kan dessa förändringar i språksituationen medföra och hur kan vi på bästa sätt möta dem? Det var några av frågorna om diskuterades under det språkpolitiska samtal som Språkrådet bjöd in till den 16 augusti.

Samtalet berörde också frågor om svenskan som huvudspråk, alla människors rätt till modersmål och förståelsen för vad det innebär att tala svenska som andraspråk.

Några av de konkreta förslag som diskuterades under mötet var behovet av inventering och samordning av olika projekt som bidrar med svar på angelägna frågor. Språkrådet bör kunna ha en nyckelroll i sådan samordning av information.

Läs mer

Språkpolitik hos Språkrådet

Uppdaterad 22 augusti 2016