• Huvudmeny

17 augusti 2016

Skånskan i fokus

Det går en viktig språklig gräns mellan de närliggande orterna Degeberga och Brösarp i Skåne. Det berättade Mathias Strandberg för P4 Malmöhus i ett inslag om skånska dialekter.

Institutets forskare Mathias Strandberg, som jobbar på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, är specialiserad på sydsvenska dialekter och skånska ortnamn.

I ett radioinslag i P4 Malmöhus den 15 augusti svarade han på frågor om skånska dialekter och berättade om det kommande forskningsprojektet Skånes nutida dialektgeografi där han ska undersöka hur vokaler uttalas på olika håll i Skåne, till exempel i Degeberga och Brösarp.

Trots att orterna ligger nära varandra finns dialektala skillnader. Brösarp har fler diftonger* än Degeberga, vokalen å tycks i Brösarp uttalas på samma sätt som i Malmö, ungefär eå. I Degeberga däremot är å:et monoftongiskt*, men har i stället en dragning åt ö. En fras som "måla båten blå" kan därför låta som "meåla beåten bleå" i Brösarp men "möla böten blö" i Degeberga.

I inslaget berättar han också att en anledning till att dialekter, liksom språket i stort, förändras är att de yngre generationerna försöker distansera sig från de äldre.

"Man vill alltid bryta mot den äldre generationen", förklarar han.

*En monoftong är en vokal som har (åtminstone på ett ungefär) samma ljudvärde hela vägen igenom medan en diftong börjar med ett ljudvärde och slutar med ett annat, t.ex. när å uttalas eå eller liknande.

Läs artikeln och lyssna på inslaget

P4 Malmöhus: Måla båten blö eller blå?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

Skånskan i tv-serien Bron

 

Uppdaterad 22 augusti 2016