• Huvudmeny

19.7.2016

Namnlagar förnyas

I både Sverige och Finland föreslås ändringar i personnamnlagar som ska moderniseras.

Ändringsförslagen i Sverige syftar till att göra lagstiftningen mer tillgänglig samt att ge enskilda individer större möjlighet att välja sina namn. I Finland strävar man efter att regleringen av för- och efternamn bättre ska motsvara moderna värderingar. Man vill även göra lagstiftningen och behandlingen av namnärenden smidigare.

Den svenska regeringen har föreslagit att alla efternamn ska förvärvas genom ansökan och att automatiska förvärv av efternamn genom födelse och adoption avskaffas. Dessutom ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria för användning. Det kommer inte längre att vara möjligt att lägga till nya mellannamn, men däremot ska man kunna ha dubbla efternamn. Att byta för- eller efternamn ska bli lättare, och Skatteverket blir den enda namnmyndigheten i Sverige.

I Finland har man utarbetat en bedömningspromemoria vid Justitieministeriet. I promemorian föreslås bland annat att ett barn ska kunna få dubbla efternamn om hens föräldrar inte har samma efternamn. Promemorian diskuterar också om­fatt­nin­gen av skyd­det för ef­ter­namn, så som i Sverige. Dessutom vill man minska byråkratin genom att ge magistrater fler arbetsuppgifter kopplade till namnansökningar.

I Sverige överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet i april 2016 och den nya lagen föreslås träda i kraft i juli 2017. I Finland ska re­ge­rin­gens pro­po­si­tion över­läm­nas till riks­da­gen un­der hös­ten 2017.

På webbplatsen dinåsikt.fi kan du även berätta din åsikt om saken.

Läs mer:

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Justitieministeriets pressmeddelandelänk till annan webbplats

Dinåsikt.filänk till annan webbplats – ta ställning

Uppdaterad 19 juli 2016