• Huvudmeny

7 juli 2016

Semestertider i Sverige

Juli är här och nu börjar semestertiden för många i Sverige. Vi tittar närmare på semestern – en härlig företeelse men ett lite lurigt ord…

Juli = semestermånad

Uttrycket ”industrisemester” används ofta för den period då flest arbetstagare väljer att ta ut sin semester. Det kommer från den tiden då flertalet svenska industrier stängde helt hela juli månad. På senare tid har semesteruttaget förskjutits en bit in i augusti men fortfarande är juli den stora semestermånaden. Sveriges första semesterlag infördes 1938 och tanken med den lagstadgade semestern var att alla av hälsoskäl behöver en period av fullständig vila varje år.

Läs mer

På våra webbsidor kan du läsa mer om sommarledigheter:

Lurigt ord

Semester är ett lurigt ord i svenskan. Det kommer från latinet där semester betyder ’sexmånadersperiod’ och i svenskan har vi ända sedan 1700-talet använt det i betydelsen ’ledighet från arbete’. I de nordiska grannspråken liksom i engelskan och tyskan har ordet rakt motsatt betydelse: där betyder det ’termin, halvt läsår’.

Läs mer

Uppdaterad 12 juli 2016