• Huvudmeny

27 juni 2016

Nytt häfte av OÖD

Tröskkona, tuggtand, tyttgubbe och uppeiväder. Det är några av orden som behandlas i senaste delen av "Ordbok över folkmålen i övre Dalarna".

Nu har häfte nummer 42 i serien Ordbok över folkmålen i övre Dalarna utkommit. Det nya häftet omfattar orden tröskkona till utanskave.

Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst. Utgivningen sker häftesvis och beräknas i slutändan omfatta 46 häften.

Varje ord beskrivs detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används.

Ordbok över Folkmålen i övre Dalarna bygger på ett material som till största delen insamlats från 1800-talets slut till senare delen av 1900-talet. Materialet förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Läs mer och beställ

Uppdaterad 21 september 2016