• Huvudmeny

21 juni 2016

Insatser för det romska språket och kulturarvet

Institutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att bevara och synliggöra det romska språket och kulturarvet.

Uppdraget består av två delar: att dokumentera och bevara den romska språkvarieteten resanderomska och att synliggöra romskt kulturarv.

Institutet ska samla in, dokumentera och bevara muntliga aspekter av resanderomska. Insatserna för det romska kulturarvet ska ske genom att öka den romska minoritetens delaktighet i det nationella arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Läs mer

Läs mer om institutets arbete med romska språket och romskt kulturarv

Uppdaterad 30 juni 2016