• Huvudmeny

13 juni 2016

Välbesökt språkvårdsseminarium

Romska språket som pluricentriskt språk. Det var temat för det nionde språkvårdsseminariet i romska som ordnades den 25–26 maj.

Det var i år nionde gången som språkvårdsseminariet anordnades av Språkrådet och Skolverket, och intresset för att delta var stort.

Temat för året var det romska språket som ett pluricentriskt språk och hur det påverkar alfabetet och skriftspråket. Professor Ljatif Demir från universitetet i Zagreb hade två föreläsningar under denna rubrik och frågeställningarna väckte en engagerad diskussion bland deltagarna.

hade ett föredrag om det nu avslutade projektet om romska barns inlärningsförmåga där man fokuserat på barn i förskoleåldern från Makedonien, Serbiemn och Sverige.

Bland föreläsarna fanns också Hristo Kyuchukov som är gästprofessor vid Magdeburg-Stendal universitet i Tyskland och Munoz Nieto Carlos från Spanien som är expert i romska.

Läs mer

Språkvårdsseminarium i romska 2016

Uppdaterad 13 juni 2016