• Huvudmeny

13 juni 2016

“Namngivning har symbolisk laddning”

Namnbytet vid högskolan i Jönköping är en viktig symbolfråga. Det tycker Språkrådet vid institutet som nu har JO-anmält högskolan för att inte följa språklagen i beslutet att kalla sig Jönköping University även i svenska sammanhang.

Namnen på offentliga institutioner är viktiga symbolfrågor när det gäller språks status. När viktiga institutioner i samhället ges namn på engelska istället för på svenska signalerar det att engelska är ett viktigare, och kanske till och med bättre språk än svenska. Det skriver avdelningschef Harriet Kowalski och forskningsledare Catharina Nyström Höög på Språkrådet i en debattartikel i Svenska dagbladetlänk till annan webbplats apropå högskolan i Jönköpings namnbyte till Jönköping University. Avdelningen har även valt att JO-anmäla högskolan för att inte ta sitt språkpolitiska ansvar.

Högskolan i Jönköping kallar sig numera för Jönköping University även i svenska sammanhang. Anledningen till namnbytet är enligt prorektor Lars Niklasson att högskolan vill ha en enhetlig avsändare både inom Sverige och utomlands och att namnet ska symbolisera den internationella profilen på högskolan.

"Vid Jönköping University ges utbildningar på svenska och på engelska och därigenom kan vi erbjuda utbildning och kunskap till ett större antal människor än de som bara har svenska som modersmål. Vi är trygga i vårt namn Jönköping University och kan inte se att namnbytet skulle vara att svika vårt ansvar för det svenska språket", kommenterar han i Jönköpings-Postenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Harriet Kowalski, avdelningschef Språkrådet
Telefon: 08-442 42 01
E-post: harriet.kowalski@sprakochfolkminnen.se

Catharina Nyström Höög, forskningsledare Språkrådet
Telefon: 070-222 92 96
E-post: catharina.nystrom.hoog@sprakochfolkminnen.se

Uppdaterad 15 juni 2016