• Huvudmeny

10 juni 2016

Stöd till traditionell småskalig matkultur

Nu finns möjlighet att söka stöd till traditionell småskalig matkultur. Pengarna fördelas genom landsbygdsprogrammet och syftet är att skapa intresse och sprida kunskap om svenskt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.

händer som knådar deg

Institutet har tillsammans med Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell, svensk, småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning.

Uppdraget sträcker sig från 2015–2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet, totalt 60 miljoner kronor, skapa intresse och sprida kunskap om svenskt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. I uppdraget ska myndigheterna gemensamt synliggöra, ta tillvara och utveckla:

  • traditionell kunskap kring småskalig matkultur
  • mångfald av växtsorter och husdjursraser
  • kulturmiljöer
  • landskap

Du söker stödet genom utlysningar

Du kan bara söka stödet genom utlysningar vilket innebär att Jordbruksverket informerar på sin webbplats om under vilken tidsperiod och inom vilka områden du kan söka pengar.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd inom det här området. Utlysningar kommer att publiceras kontinuerligt de närmsta åren.

Länk

Utlysningarna hittar du härlänk till annan webbplats

Läs mer

Nyheter: Projekt för att lyfta fram matkultur

Uppdaterad 15 juni 2016