• Huvudmeny

10.6.2016

Regionalt försök med språk förbereds noggrant i Finland

Försöket, som även skulle innehålla borttagning av den så kallade tvångssvenskan, kräver lagändring.

Regeringsprogrammet i Finland innehåller två språkprojekt: det ena innebär att ett främmande språk ska studeras från och med grundskolans första klass och det andra att man tar bort kravet att studera det andra nationalspråket. I praktiken handlar det om kravet att studera svenska, så kallad tvångssvenska.

Kritik har framförts för att förberedelserna tar lång tid, men de tidskrävande och noggranna förberedelserna motiveras bland annat med att försökets effekter kommer att få stora konsekvenser. Försöket kräver även ändringar i lagstigningen.

Uppdaterad 10 juni 2016