• Huvudmeny

3 juni 2016

Älvdalskan har fått en egen språkkod

Den amerikanska lingvistorganisationen SIL International har gett älvdalskan en så kallad språkkod och ser nu älvdalska som ett språk och inte som en dialekt.

Älvdalska skiljer sig väsentligt från standardsvenskan, vilket har påpekats många gånger, kanske senast av Mikael Parkvall i boken Sveriges språk i siffror (2015), och diskussionen om dess status har tidvis varit livlig. Älvdalskan utgör utan tvekan en viktig del av den språkliga mångfald som finns inom Sveriges gränser.

Begreppsmässigt är det viktigt att påminna om att en lingvistisk klassificering som språk och status som nationellt minoritetsspråk är två skilda saker. Språkrådet kommer att följa den fortsatta diskussionen om älvdalskans status noga och tar förstås fortsatt sikte på en språkpolitik som innebär att så många människor som möjligt i Sverige ska få möjlighet att använda och utveckla sitt modersmål, oavsett om detta är en dialekt eller ett språk.

Uppdaterad 03 juni 2016