• Huvudmeny

2 juni 2016

Flerspråkighet i fokus

Tillgången till språk var den viktigaste frågan under förra året. Det konstaterar Språkrådet i sin årliga analys av det språkpolitiska läget.

2015 var ett år som präglades mycket av de konflikter och oroligheter som pågår i världen och det påverkade även språkpolitiken. Tillgången till språk (svenska och andra språk) för de människor som flyr till Sverige är språkpolitikens mest angelägna fråga just nu, sammanfattar Språkrådet i den årliga omvärldsrapporten och föreslår ytterligare satsningar på svenska som andraspråk och modersmålsundervisning.

Ett annat prioriterat område som tas upp i rapporten är tillgången till kompetenta tolkar och översättare inom olika myndigheter. Det behövs för att stärka svenskans ställning som förvaltningsspråk och samtidigt tillgodose behoven från människor som ännu inte lärt sig svenska. Språkrådet betonar i rapporten att värnandet om svenskan som huvudspråk och främjandet av språklig mångfald är en parallell utveckling och inte en motsättning.

Läs rapporten

Språkrådets omvärldsrapport 2015PDF (pdf, 549.9 kB)

Läs mer

Läs mer om svensk språkpolitik och språklagar på våra webbsidor

Uppdaterad 03 juni 2016