• Huvudmeny

31 maj 2016

Möte om levande traditioner

Den här veckan har generalförsamlingen för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet möte i Paris. Från institutet deltar Annika Nordström och Annika Sjöberg.

Annika Nordström och Annika Sjöberg i möteslokalen.

Den 30 maj till 1 juni pågår det sjätte mötet i generalförsamlingen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Mötet äger rum i Unescos högkvarter i Paris och i den svenska delegationen ingår Annika Nordström och Annika Sjöberg från Dialekt-, namn- och folkminnesinstitutet i Göteborg.

Flera frågor kommer att avhandlas under dagarna, bland annat ett förslag om att lägga till ett kapitel om hållbar utveckling i de operativa direktiven för tryggande av immateriella kulturarv. Generalförsamlingen sammanträder vartannat år och består av delegationer från alla länder som godkänt konventionen.

Läs mer

Läs mer på våra sidor Levande traditioner - immateriella kulturarv:

Uppdaterad 02 juni 2016