• Huvudmeny

24 maj 2016

Ronja och Saga blir nya namnsdagsbarn

2018 läggs två nya namn till i namnlängden. Ronja får namnsdag den 14 september och Saga den 8 mars.

Namnlängdskommittén har beslutat om två ändringar i namnlängden. Från år 2018 kommer Saga att sättas in vid sidan av Siv den 8 mars och Ronja jämte Ida den 14 september.

Saga och Siv är nordiska namn som bars av gudinnor i den nordiska mytologin. Ronja och Ida är båda namn som blivit kända genom böcker av Astrid Lindgren och därför får de dela dag.

Kommitté förvaltar namnlängden

Namnlängdskommittén, som förvaltar namnlängden av år 2001, består av representanter från Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen.

"Namnlängden 2001 är tänkt att vara stabil och därför görs bara små förändringar i den. Den har flera syften: anknyta till dagens namnskick, ge inspiration vid namnval och även visa omsorg om kulturarvet", säger Katharina Leibring som är institutets representant i namnlängdskommittén.

Almanackans namn engagerar

Att namnsdagar engagerar märks på de många frågor och önskemål som kommer till kommittén, berättar hon.

"Alla namn kan inte rymmas i namnlängden, men eftersom många namn är samhöriga med andra namn finns det ofta någon dag att anknyta till."

En lista över sådana namnformer finns på Svenska Akademiens hemsidalänk till annan webbplats. Sedan 1972 är det också fritt för vem som vill i Sverige att ge ut almanackor och konstruera egna namnlängder.

Läs mer

Namn: Almanackans namnlängd

Namn: Dagens namn i almanackan

Länkar

Svenska akademien: Namnlängdenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 24 maj 2016