• Huvudmeny

Pressmeddelande 28 april 2016

Minoritetsspråkspris till profil inom jiddisch

Susanne Sznajderman-Rytz får årets minoritetsspråkspris tack vare sitt brinnande engagemang för att stärka minoritetsspråket jiddisch.

Minoritetsspråkspriset är en belöning för goda insatser i arbetet med minoritetsspråk* och en uppmuntran till fortsatt arbete.

Susanne Sznajderman-Rytzs målmedvetna arbete med att synliggöra jiddisch var betydande då språket blev ett av de erkända nationella minoritetsspråken. Hon har också initierat Sveriges jiddischförbund och inspirerat de jiddischtalande i Sverige att återuppväcka och utveckla språkfärdigheten och jiddischkulturen, vilket nu också lett till modersmålsundervisning i jiddisch i svenska skolor.

Ur juryns motivering:

”Susanne Sznajderman-Rytz har med sitt engagemang, som spänner över två decennier, skapat en plattform för ett minoritetsspråk som gav ett utslocknande intryck på ytan, men som visade sig brinna och skapa glöd hos dem som ägde kulturarvet och språket.”

Minoritetsspråkspriset delades ut den 28 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kontakt

Riina Heikkilä, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: riina.heikkila@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 08-455 42 24

*Med minoritetsspråk i detta sammanhang avses inte bara de nationella minoritetsspråken utan alla språk förutom svenska.

Uppdaterad 28 april 2016