• Huvudmeny

Pressmeddelande 28 april 2016

Erik Wellanders pris till Andreas Nord

Andreas Nord från Göteborgs universitet får årets Erik Wellanders pris för nydanande forskning om svenskt myndighetsspråk och myndighetskommunikation.

Pristagaren är docent i svenska språket vid Göteborgs universitet. En stor del av sin forskning har han ägnat nutida myndighetsspråk, och det som brukar kallas klarspråksidealet – att myndigheternas språk ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”, som det står i Språklagen.

I olika studier har Andreas Nord undersökt hur klarspråksarbetet går till i praktiken. Vad ändrar språkgranskaren i en text, hur motiveras förslagen och hur tas de emot? Vad diskuteras på klarspråksutbildningar, och hur förstår språkkonsulter, tjänstemän och andra experter varandra? Han har framför allt visat att det kan skilja sig väldigt mycket mellan hur klarspråksidealet förstås och hur det förverkligas i olika texter beroende på skilda arbetsförhållanden, språksyner och maktstrukturer.

Genom sin forskning har Andreas Nord tillfört det svenska klarspråksarbetet kunskaper som både fördjupar perspektivet och är till stor nytta i den praktiska verksamheten.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Prissumman omfattar 50 000 kronor.

Kontakt

Rickard Domeij, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: rickard.domeij@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 08-442 42 08

Uppdaterad 26 maj 2016