• Huvudmeny

26 april 2016

”Ett fantastiskt material”

Med hjälp av hembygdsföreningar i området har nu över 3 600 namn samlats in i projektet Ägonamn på södra Öland. Ett fantastiskt material med enorm forskningspotential, sammanfattar namnforskaren Per Vikstrand.

mötesdeltagare runt bord

I april träffade projektledarna i Ägonamn på södra Öland de deltagande hembygdsföreningarna för att berätta om det fortsatta arbetet med det insamlade materialet. Foto: Helena Lager

Lyckad insamling

I projektet Ägonamn på södra Öland har Namnarkivet i Uppsala dokumenterat namn på åkrar och ängar i det världsarvsklassade odlingslandskapet. Till hjälp har man haft lokala hembygdsföreningar som nu samlat in över 3 600 olika namn.

”Det är ett fantastiskt material! Det är särskilt lyckligt med så hög täckning, nu har vi ett stort samlat material från ett begränsat område och i det finns en enorm forskningspotential”, säger Per Vikstrand som är förste forskningsarkivarie på Namnarkivet i Uppsala.

Namnen har förändrats

Insamlingen har pågått sedan början av 2015 och sammanlagt har 13 hembygdsföreningar deltagit i arbetet. Fokus har varit på dagens namn och de namn som användes för 50 år sedan. Tanken är att studera förändringar i namnbruket under den perioden.

”Skillnaden är dramatisk. Det är färre och delvis andra namn nu jämfört med 1960. Det beror på att det är färre brukare idag och när man brukar jord i en by där man inte är uppväxt uppstår nya namn. De nya namnen, som till exempel Söder om ladugården och Bengts, har ofta en annan karaktär än de äldre. Sammanslagning av åkrar till större block har också lett till att namn försvunnit.”, berättar Per Vikstrand.

Namnen på digital karta

När insamlingen nu är avslutad ska materialet bearbetas. I höst ska projektledarna Per Vikstrand och Viktoria Bengtsdotter Katz ha ett möte med olika aktörer som arbetar med världsarvet på södra Öland för att diskutera den fortsatta forskningen och hur informationen kan spridas.

”Tanken är också att så småningom göra en digital karta med namnen”, säger Per Vikstrand.

Läs mer

Inblicken: I åkernamnens värld

Projekt: Ägonamn på södra Öland

Länkar

Läs mer om världsarvsområdet Södra Ölands odlingslandskap

Uppdaterad 13 maj 2016