• Huvudmeny

20 april 2016

Dräkten för dagen

Slåtter, julotta och söndagseftermiddag – i Boda socken hade varje tillfälle en egen klädkod. En ny bok från institutet ger en färggrann guidning genom 1800-talets dräktalmanacka.

tre olika dräkter från Boda

Foto: Jon Holmén

I flera av socknarna runt Siljan i Dalarna fanns på 1800-talet vad vi idag kallar en dräktalmanacka som bestämde hur sockenborna skulle klä sig. Den reglerade klädseln för kyrkoårets helger, högtider som dop och bröllop och i viss mån även vardag och arbete.

”Det är väldigt fascinerande hur många olika dräkter som finns med i den här almanackan och att alla i socknen följde de här reglerna”, säger Britt Eklund på Institutet för språk och folkminnen.

Hon har studerat traditionen i många år och har nu skrivit boken Dräktalmanacka. Boda socken, Dalarna som utifrån bevarade kläder och arkivuppteckningar från institutets samlingar och Nordiska museet beskriver det speciella dräktskicket.

Folkdräkt för alla

Ortsspecifik klädsel, alltså det som vi idag kallar folkdräkt, fanns även på andra platser i Sverige men det som utmärker Boda är att dräktskicket var så enhetligt och reglerat.

”Det var en stark social kontroll kopplat till kläderna. Alla klädde sig efter de här reglerna och det berättas att en kvinna som kom till kyrkan med fel förkläde vände gråtande därifrån. Dräkterna utgjorde en hel garderob.”

 Kläderna var ett viktigt inslag i sockenlivet och det märktes inte minst på garderoben – nästan alla gårdar hade en särskild klädstuga, utistugu, där kläderna förvarades.

En av förklaringarna till att en så strikt klädkod kunde uppstå är att befolkningen var socialt enhetlig - förr bodde det bara jordägande bönder i Boda. Utan trendigt herrgårdsfolk som påverkade modet och medellösa backstugusittare med fattiga kläder var det möjligt att utveckla det reglerade och konservativa klädskicket. Men visst fanns det skillnader – en välbeställd husmor kunde ha 15-20 kjolar, medan husmor i en mindre välbeställd gård hade tre.

Fortfarande en levande tradition

Britt Eklund har själv en stor samling bevarade originalplagg från 1800-talet på sin gård i Boda. Men det är långt ifrån någon nostalgisk samling som bara står och samlar damm.

”Jag använder dräkt väldigt ofta när jag är där. Till exempel på jul och midsommar eller när jag går på bröllop eller begravning.”

Under 1900-talet försvann vardagsdräkterna och de detaljerade reglerna och ersattes av en festlig folkdräkt som används vid särskilda tillfällen.

”Bodadräkten är fortfarande en stark och levande tradition i socknen och den används ofta - går jag på en födelsedagsfest är jag inte ensam om att ha dräkt. Många ungdomar får en dräkt när de konfirmerar sig och sedan används den vid olika fester och högtider”.

Läs mer

Inblicken: Julklädsel i dräktalmanackan

Webbutställning: Dräkten för dagen

Läs boken

Som pdf

Klädalmanackan. Boda socken, DalarnaPDF (pdf, 8.4 MB)

Beställ boken

Publikationer: Klädalmanackan. Boda socken, Dalarna

Uppdaterad 21 september 2016