• Huvudmeny

15 april 2016

Enklare att byta namn

Det ska bli enklare att själv välja förnamn och efternamn. Det tycker regeringen som nu har lämnat ett förslag till en ny lag för personnamn.

På torsdagen lämnade regeringen en så kallad lagrådsremiss med ett förslag till ny lag om personnamn. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Tillåtet med dubbla efternamn

Tanken med den nya lagen är att det ska bli lättare för enskilda personer att byta både förnamn och efternamn. Till exempel ska man kunna byta både förnamn och efternamn flera gånger och det ska bli tillåtet med dubbla efternamn.

”Idag tror många att de har ett dubbelt efternamn men i själva verket kan man bara ha ett efternamn. Det namn man har mellan sina förnamn och efternamnet är ett mellannamn. Med lagändringen kommer till exempel personer som gifter sig att kunna ta samma dubbla efternamn”, berättar Katharina Leibring som är namnforskare på Namnarkivet i Uppsala.

Vem som helst kan byta till Andersson

Ett annat förslag är att man fritt ska kunna byta till de vanligaste efternamnen. Om ett efternamn har fler än 2 000 bärare i Sverige blir vem som helst fri att byta till det namnet. Tidigare har man bara kunnat byta till ett namn som man har anknytning till eller hitta på ett helt nytt.

”Det kan vara bra för personer med skyddad identitet eller människor som av andra skäl vill ha ett vanligt efternamn som smälter in i samhället. Det handlar också om vård av namnförrådet, på det här sättet bildas kanske inte lika många märkliga nya efternamn”, säger Katharina Leibring.

Institutet hjälper till med språklig prövning

För att förenkla hanteringen av namnfrågor föreslår regeringen att Skatteverket blir ensam namnmyndighet. Det ska också finnas utökade möjligheter till en språklig prövning om ett nytt namn är lämpligt och där är Institutet för språk och folkminnen en av myndigheterna som lämnar yttrande.

Fakta: Ny namnlag

Januari 2010 startades en översyn av namnlagen. I den ansvariga namnlagskommittén ingick bland andra en expert från Institutet för språk och folkminnen och institutet fanns även bland remissinstanserna.

Maj 2013 lämnade namnlagskommittén betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35) till justitieministern.

April 2016 lämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om en ny lag om personnamn. Den ska nu granskas av Lagrådet innan regeringen lämnar förslaget som en proposition till riksdagen.

Läs mer

Länkar

Läs mer om förslaget till ny lag om personnamn på regeringen.se:

Uppdaterad 20 april 2016