• Huvudmeny

28 januari 2016

Fler levande traditioner på Unescos listor

Tillverkning av den portugisiska koskällan, pilgrimsfärd i Algeriet och sångtraditionen koogere i Uganda. Det är några av de traditioner som infördes på listorna när kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet samlades till möte i Namibia.

Kommittén ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå. I december samlades 500 delegater från mer än 100 länder i Windhoek, Namibia för sitt tionde möte.

Större fokus på miljö

Under mötet diskuterades bland annat ett förslag till nya riktlinjer för arbetet med konventionen som innebär ett större fokus på miljö och hållbar livsstil.

”Konventionen lyfter fram och synliggör den kulturella mångfalden i världen. Sambandet mellan levande traditioner och hållbar utveckling är en mycket viktig aspekt som kommit alltmer i fokus”, berättar Annika Sjöberg som är samordnare för arbetet med konventionen på Institutet för språk och folkminnen.

Nya kulturarv på listorna

Det är kommittén som fattar beslut om vilka traditioner som ska föras in på konventionens båda listor: listan över immateriella kulturarv i behov av omedelbart tryggande och den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv. Under mötet granskades ett stort antal nomineringar och sammanlagt 28 nya kulturarv hamnade på listorna.

Kulturarv i behov av omedelbart tryggande

Av åtta nomineringar för införande på listan över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande antogs fem:

 • Columbia: Vallenato
  Den traditionella musikformen Vallenato är ett samlingsnamn för en mängd olika musikaliska traditioner: herdesång, spansk poesi och olika former av dans bland Columbias ursprungsbefolkningar. Vallenato anses vara betydelsefull för den regionala identiteten i området.
 • Makedonien: Glasoechko, manlig duett
  Sångtraditionen Glasoechko karakteriseras av spontan sång till ackompanjemang av flöjt och säckpipa. Det saknas dokumentation i form av inspelningar av musikformen, vilket i kombination med ett minskat intresse bland unga medför att traditionen successivt riskerar att försvinna. Glasoechko betraktas som en viktig symbol för kulturell identitet och traderas främst genom härmning från äldre till yngre.
 • Mongoliet : Lirka, tillvänjningsritual för kameler
  Mongoliets herdar utövar en speciell ritual för att hjälpa nyfödda kalvar att dia. En sång framförs till ackompanjemang av fiol eller flöjt för att lugna kamelerna. Även många kvinnor utövar ritualen, som lärs ut under tidiga tonåren. Den har på senare år blivit alltmer hotad genom ökad migration och övergången till moderna transportmedel.
 • Portugal: kunskapen om att tillverka koskällor
  Ljudet av koskällor har under lång tid utgjort ett vanligt inslag på portugisiska landsbygden. Traditionellt har koskällan använts av herdar för att hålla samman boskapen. Kunskapen om att tillverka koskällorna har överförts från äldre till yngre men är nu på väg att försvinna.
 • Uganda: Koogere, muntlig berättar- och sångtradition bland Basongora-, Banyabindi- och Batoorofolken
  Koogere är en samlad beteckning för en episk sångtradition om en kvinnlig hövding, Koogere, som levde för 1500 år sedan. I form av berättelser, sånger och dikter beskrivs hennes visdom och filosofi som bygger på en tes att välstånd och livskvalitet utgör ett resultat av hårt arbete. Traditionen överförs informellt från äldre generationer till yngre men är nu på väg att dö ut.

Den representativa listan

Den representativa listan har som mål att återspegla det immateriella kulturarvets mångfald och till denna antogs 23 nya kulturarv från till exempel Andorra, Korea, Grekland och Österrike.

”Det handlar om allt från eldfester i Andorra och koreanska mattraditioner till den spanska ridskolan i Wien. Ytterligare ett immateriellt kulturarv som nu tagit sig på listan är Oshituthi shomagongo som är en festival där människor från olika byar i Namibia träffas för att dansa, sjunga och dricka omagongo - en jäst dryck gjord av mango” säger Annika Sjöberg.

Läs mer

Här kan du läsa mer om de kulturarven på konventionens båda listor:

Mer information om mötet hittar du på hemsidan för den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om tryggande om det immateriella kulturarvet (på engelska): www.unesco.org/culture/ich/en/homelänk till annan webbplats

Läs mer om arbetet med konventionen i Sverige

På våra webbsidor Levande traditioner - immateriella kulturarv hittar du mer information om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och hur Institutet för språk och folkminnen arbetar med konventionen. Du kan också hitta en förteckning med exempel på immateriella kulturarv i Sverige.

Uppdaterad 16 februari 2016