• Huvudmeny

9 november 2015

Välbesökt jubileumsseminarium

Sverigefinsk språkvård fyller i år 40 år och tidskriften Kieliviesti 35 år. Det firades med ett jubileumsseminarium på Finlandsinstitutet.

finlandssvenskt seminarium

Seminariet hölls den 6 november 2015. På förmiddagen var seminariespråket finska och på eftermiddagen svenska.

Dagens finska

Dagens första talare var Sverigefinska språknämndens före detta chef Paula Ehrnebo som berättade om nämndens historia. Sedan berättade Institutet för de inhemska språkens chef Pirkko Nuolijärvi om hurdan finska man talar idag.

Stråkkvartett

Stråkkvartetten Tensta Strings bjöd på musik under eftermiddagen.

Utmaningar med minoritetsarbetet

Eftermiddagens första talare var Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, som talade om institutet och dess uppdrag. Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef på Svenska kyrkan, höll ett föredrag om minoritetssarbetet i Sverige; dess utmaningar och möjligheter. Dagens sista föreläsare var professor Olle Josephson från Stockholms universitet. Hans föredrag handlade om kategorisering av språk.

Markku Huovilas, tidskriften Kieliviestis illustratör, intervjuades under dagen av Maarit Turtiainen. Kieliviesti-illustrationerna kommer att publiceras i en bok som kommer ut senare i år.

Uppdaterad 09 november 2015